Friday, August 09, 2019

Sin City


1 Comments:

Blogger Vul Morcilla said...

El pecado de ser.

Un pez.

Un hombre de negocios.

Algo inútil.

V U L

Saturday, August 17, 2019 4:58:00 pm  

Post a Comment

<< Home